„Wybieram bibliotekę”

Tydzień Bibliotek

Pod takim hasłem w dniach  8-16 maja po raz kolejny obchodzony był Tydzień Bibliotek – inicjatywa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich mająca na celu promocję czytelnictwa i bibliotek. Dlaczego wybieram bibliotekę? Odpowiedź na to pytanie cytujemy ze strony SBP, gdzie w uzasadnieniu Joanny Dziak czytamy:

 …Zasadniczą rolą bibliotek jest gromadzenie i udostępnianie dorobku piśmienniczego. W rzeczywistości nieaktywnych linków internetowych i efemerycznych projektów biblioteki są rzecznikiem i gwarantem stabilnego, a także możliwie najszerszego i zgodnego z prawem dostępu do informacji. Jeżeli więc konieczne jest dotarcie do tekstu: naukowego, literackiego, publicystycznego, w formie drukowanej, ebooka czy audiobooka – „wybieram bibliotekę”.

Biblioteki to miejsca interesujących spotkań, imprez kulturalnych i naukowych, inspirujących przedsięwzięć. Coraz częściej dysponują także atrakcyjnymi, przyjaznymi i dobrze wyposażonymi wnętrzami. Nic dziwnego, że szukając ciekawego miejsca „wybieram bibliotekę”.

Wobec szybko zachodzących zmian w modelach oraz technikach komunikacji, konieczne jest ciągłe poszerzanie swoich umiejętności. Biblioteki realizując zadania edukacji informacyjnej umożliwiają zdobywanie nowych kompetencji i zapobiegają cyfrowemu wykluczeniu, więc by sprawnie funkcjonować w świecie zdominowanym przez Internet „wybieram bibliotekę”…
 
W naszej Bibliotece tegoroczne święto zaznaczyliśmy zorganizowaniem Majowego Kiermaszu Książki oraz zaproszeniem na spotkania, podczas których zaprezentowano dwie ważne dla kultury polskiej postaci – Jana Długosza i Oskara Kolberga – z czego skorzystali uczniowie klasy V i VI szkoły podstawowej w Uchaniach.

  • Drukuj