Historie tkackie w naszej Gminie

Historia kilimowa ze Lwowa do HrubieszowaW Wiejskim Domu Kultury w Jarosławcu 26 maja miało miejsce spotkanie z realizatorkami projektu „Historia kilimowa od Lwowa do Hrubieszowa”, poświęcone dziejom kilimiarstwa hrubieszowskiego, w którym uczestniczyła grupa uczniów lokalnego gimnazjum.

Temat związany z braćmi Pawłem i Szczepanem Gajewskimi stanowił uzupełnienie wiedzy  dotyczącej spuścizny po ich działalności, ściśle wiążącej się z naszą Gminą. Przedstawiona prezentacja nt. tkactwa i funkcjonowania społecznych szkół przemysłu ludowego w okresie międzywojennym, autorstwa Bogumiły Dragan-Szkodzińskiej – dyrektorki Biblioteki Powiatowej w Hrubieszowie, dotyczyła m.in. istniejącej wówczas placówki w Putnowicach Górnych. Natomiast Magda Sielicka, założycielka i instruktorka Historyczno-Edukacyjnej Pracowni Tkackiej działającej przy HDK opowiadała o swojej przygodzie z tkactwem, o pasji, marzeniach i pracy nad publikacją będącą ich ukoronowaniem.  
Uczestnicy z zainteresowaniem przysłuchiwali się obu prelegentkom, które na koniec  zaprosiły do poszukiwań związków w rodzinie i swoim najbliższym otoczeniu z zapomnianą dziś twórczością, jaką jest tkactwo oraz do podjęcia nauki tego rzemiosła podczas organizowanych od kilku lat warsztatów.  Można mieć nadzieję, że piękna tradycja tkactwa wróci do naszego regionu a dzieło braci Gajewskich znajdzie godnych kontynuatorów.

  • Drukuj