O profilaktyce w chorobach nowotworowych... w bibliotece

Profilaktyka zdrowotna w chorobach nowotworowychMożliwość przeprowadzenia drugiego spotkania-prelekcji dla mieszkańców naszej gminy była okazją do kontynuacji działań w zakresie edukacji zdrowotnej. Biblioteka przez to wzmocniła swoją pozycję w środowisku jako miejsce zdobywania wiedzy na temat chorób najczęściej dotykających współczesnego człowieka a także  kształtowania odpowiedzialności za swoje zdrowie.

Spotkanie poświęcone chorobom nowotworowym odbyło się 21 marca, w okresie poprzedzającym święta wielkanocne. Była to okazja zaprezentowania nakrycia stołu i przygotowania poczęstunku – po pierwsze zgodnie z tradycją a po drugie zdrowo (wsparcie p. Haliny Ulida było nieocenione). Prelekcję i prezentację i tym razem poprowadziła p. Kosakowska. Aktywność uczestników, liczne pytania i wątpliwości pojawiające się w trakcie spotkania świadczyły o ogromnym zainteresowaniu problematyką. Realizacja projektu była ważnym doświadczeniem dla naszej biblioteki. Pozyskaliśmy cennego partnera – środowisko pielęgniarskie. Ale też nowych użytkowników, do których wyszliśmy z nową ofertą, która dodatkowo może wpłynąć korzystnie na jakość ich życia. Biblioteka zyskała na pozytywnym wizerunku jako instytucja działająca na rzecz mieszkańców.
Profilaktyka zdrowotna w chorobach nowotworowych

Profilaktyka zdrowotna w chorobach nowotworowych

Profilaktyka zdrowotna w chorobach nowotworowych

Profilaktyka zdrowotna w chorobach nowotworowych

  • Drukuj