Aktywna Biblioteka

Aktywna Biblioteka

Program Rozwoju BibliotekAkademia Rozwoju Filantropii w PolsceAkademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest inicjatorką konkursu „Aktywna Biblioteka”. Celem konkursu jest  zachęcenie bibliotek do realizacji pomysłów zawartych w wieloletnim planie rozwoju, będących odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności. Dzięki pozyskanym grantom biblioteki będą mogły wprowadzać pozytywne zmiany w swoim środowisku, poszerzą ofertą, otworzą się na szereg działań w ramach partnerstw.W małych miasteczkach i wsiach stanowić będą wielofunkcyjne ośrodki dostępu do kultury, wiedzy i nowych umiejętności.

Warunkiem przystąpienia do konkursu bibliotek z pierwszej rundy PRB, w tym naszej była nowelizacja planu rozwoju.

Biblioteka w Uchaniach zgłosiła projekt wpisujący się w różne obszary rozwoju– ogólnie zakłada on wydanie publikacji w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej dotyczącej walorów kulturowo-krajobrazowych gminy. Informacje w niej zawarte związane będą nie tylko z historią ale również te najbardziej aktualne, cenne zarówno dla mieszkańców, osób przyjezdnych jak również tych, których los rozrzucił po świecie.

Projekt „Tu Moje Miejsce – młodzi dziennikarze prezentują walory historyczno-przyrodnicze gminy Uchanie” dostał najwyższą ocenę spośród wszystkich zgłoszonych w II rundzie Konkursu (97 punktów na 100). Grant w wysokości 4990zł zostanie przeznaczony na organizację dla grupy gimnazjalistów, uczestników projektu warsztatów z zakresu dziennikarstwa, fotografii i prezentacji multimedialnych, wyjazdu studyjnego do redakcji a także zakupu aparatu fotograficznego i dyktafonu.

Zamierzeniem pomysłodawców projektu było aby jego realizacja przyniosła korzyści nie tylko uczestnikom czy bibliotece, ale całej społeczności lokalnej.

  • Drukuj